Popup Image

ปลาแฟนซีคาร์ฟ

  • Image

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cyprinus carpio haematopterus

Image

รูปลักษณะ

ปลาคาร์พ จัดอยู่ในประเภทปลาน้ำจืดกลุ่มปลาตะเพียน มีต้นกำเนิดมาจากปลาไนธรรมดา ซึ่งพบในแหล่งน้ำจืดต่างๆ ทั่วโลก สำหรับถิ่นกำเนิดที่แท้จริงก็คือ ประเทศอิหร่านในปัจจุบัน มีการพัฒนาสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลาไน ให้เป็นปลาสวยงาม มีสีสันและรูปร่างที่สวยงามขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน โดยเรียกว่า ปลาคาร์ฟ หรือ แฟนซีคาร์ฟ มีทั้งหมด 13 สายพันธุ์หลัก โดยแยกตามลักษณะของลวดลายและสีสันบนตัวปลา

Image

กิ่นที่อยู่

พบในบริเวณแหล่งน้ำจืดต่างๆ ทั่วโลก

 

Image

อาหาร

สัตว์น้ำขนาดเล็ก สาหร่าย พืช ผัก และตะใคร่น้ำ

Image

น้ำหนัก

Image

ส่วนสูง

30 - 80 เซนติเมตร

Image