Popup Image
  • Home

  • Animals

  • นกหงส์หยกอังกฤษ

นกหงส์หยกอังกฤษ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Melopsittacus undulatus

Image

รูปลักษณะ

นกหงส์หยกอังกฤษเป็นนกปากขอที่มีขนาดเล็กและมีหางที่ยาว มีสันสวยงาม มีชื่อเรียกเล่นๆว่า บั๊ดจี้ ส่วนมากจะมีขนสี เขียว ฟ้า เหลือง และขาว นกหงส์หยกอังกฤษจะมีขนาดใหญ่กว่านกหงส์หยกฮอลแลน และมีขนที่ยาวกว่า จะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงตามที่กว้างๆ ชอบทำความสะอาดขน แต่งขนนกจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่อมีอายุได้ 11 เดือน หรือ 1 ปี วางไข่ได้ครั้งละ 4-8 ฟอง ระยะฟักตัวประมาณ 18 -20 วัน

Image

กิ่นที่อยู่

พบในบริเวณพื้นที่แถบทุ่งหญ้าในประเทศออสเตรเลีย

 

Image

อาหาร

เมล็ดพืช ข้าวฟ่าง และผักใบเขียวชนิดต่างๆ

Image

น้ำหนัก

30 - 40 กรัม

Image

ส่วนสูง

18 เซนติเมตร

Image