Popup Image

แพะแองโกร่า

  • Image
  • Image

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Capra aegagrus hircus

Image

รูปลักษณะ

แพะแองโกร่า เป็นแพะที่มีรูปร่างขนาดเล็ก มีขนที่ยาวเมื่อเทียบกับแพะพันธุ์อิ่นๆ เส้นขนมีความละเอียดอ่อนนุ่ม และเป็นปุย หัวจะมีลักษณะแบน มีเขาเอนไปด้านหลัง หูตกและจะมีเครา ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อเป็นแพะขน เพื่อนำขนไปใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม แพะแองโกร่าออกลูกครั้งละ 1 ตัว

Image

กิ่นที่อยู่

พบในบริเวณพื้นที่ประเทศตุรกี ปัจจุบันหาพบได้ในภูมิภาคทั่วไป

 

Image

อาหาร

หญ้า และ พืชผัก

Image

น้ำหนัก

30 - 40 กิโลกรัม

Image

ส่วนสูง

50 - 60 เซนติเมตร

Image